Foto: Tomáš Picka

Trénink obchodních dovedností

admin Soft skills

Dobré výsledky v prodeji záleží na přípravě. Musíte dobře vědět, co od vás zákazníci potřebují a co očekávají. Dokonce musíte umět nabídnout cosi, co neočekávali, ale budou požadovat, když jim nabídnete. Vyzkoušíte si prodejní pohovor, jak reagovat na námitky a reklamace i jakým způsobem je efektivní jednat s různými typy lidí.

Sdílet: