KRITICKÉ MYŠLENÍ

Věděli jste, že rozhodování je daleko více ovlivněno emocemi než rozumem? Rozum velmi často jen posvěcuje dávno učiněné rozhodnutí na úrovni emocí.

Kritické myšlení znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup, vytvořit si vlastní názor a rozhodnout se na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob.

Co získáte?

  • schopnost nepodlehnout prvnímu dojmu
  • rozhodovat se na základě ověřitelných informací
  • vytvořit si vlastní názor
Sdílet: