SOFT SKILLS

Trénink obchodních dovedností


Image

Dobré výsledky v prodeji záleží na přípravě. Musíte dobře vědět, co od vás zákazníci potřebují a co očekávají. Dokonce musíte umět nabídnout cosi, co neočekávali, ale budou požadovat, když jim nabídnete.  Vyzkoušíte si prodejní pohovor, jak reagovat na námitky a reklamace i jakým způsobem je efektivní jednat s různými typy lidí.

Co trénink přinese?

  • větší sebejistotu
  • schopnost  vyjednávání
  • výkonnější firmu

Prezentační dovednosti


Image

Jak dobře prezentovat sebe, firmu, nápad, koncepci, vizi… ? Prezentace je způsob, jak srozumitelně, poutavě vyjádřit myšlenku, předat ji a získat podporovatele či partnery.  Prezentace úzce souvisí s kvalitou projevu, charismatem i způsobem vystupování řečníka.

Co trénink přinese?

  • schopnost přesvědčit
  • schopnost získat podporu vize
  • prohloubení  sebejistoty
  • schopnost  vyjednávání

Komunikace v businessu


Image

Nikdy není jednoznačně dané, jaký způsob komunikace je optimální a  nefunguje. Každý manažer, tým  i jednotlivec má odlišný styl komunikace. Dokonce platí, že pro každého zaměstnance může představovat efektivní komunikace něco jiného.

V rámci reflexe si uvědomíte, jak během aktivit probíhala komunikace v rámci týmu i mezi jednotlivými účastníky. Zmapujeme si krizové i dobře zvládnuté situace v komunikaci a vyslechnete si také od ostatních účastníků, jak na ně působí váš styl i jejich doporučení.

    Mám zájem, kontaktujte mě