STRATEGICKÝ TÝMOVÝ WORKSHOP

Každý tým občas potřebuje prostor pro sebe. Místo a čas na řešení strategických záležitostí, na které v pravidelné pracovní agendě nezbývá čas. Špičkové týmy mají strategické workshopy pravidelně a ty dobré aspoň jednou za čas.


Time out


Image

Příležitost zastavit se a spolu s celým týmem věnovat si společně oddychový čas. Prostor pro vyřešení konfliktů a upevnění řádných vztahů. Tento čas nastává zpravidla s koncem sezóny, na konci fiskálního roku a podobně. V ideálním přípdě alespoň 2 x do roka.

  • Dovolte si říci, z čeho máte radost, co vás štve. Co funguje a co potřebujete zlepšit
  • Vyjasněte si cíle a proberte strategii na "novou sezónu"
  • Dejte si vzájemně zpětnou vazbu

Tip: STEAM funguje velmi dobře zcela samostatně i jako (pracovně strategická) součást týmového či firemního offsitu / teambuildingu.

Na týmu záleží


Image

Tým je jako celek vždy schopnější, než sebelepší leader.

Pokud tedy chcete vybudovat špičkový tým motivovaných lidí, zeptejte se, co navrhují a co potřebují. Zapojte je do řešení.

  • Workshop pracuje s týmem, jako jedním celkem a díky tomu zásadním způsobem posiluje týmovou sounáležitost, motivaci a jeho týmové povědomí všech členů týmu i jejich vzájemné vztahy.
  • Participace všech členů týmu na řešení důležitých strategických otázek znásobuje míru osobní zodpovědnosti za takto přijatá rozhodnutí. Loajalita takového týmu je potom výrazně vyšší.

Tip: Workshop je extrémně účinným nástrojem v období nutnosti posílení týmového povědomí (engagementu), přijetí výrazných změn či řešení týmových konfliktů.

Více než jen teambuilding


Image

Stejně jako společně pracovat, je důležité strávit čas od času i nějaký čas společně, abychom se bavili a nepracovali. Dobře zvolený teambuilding je potom zároveň i skvělým nástrojem jak posílit vztahy a pocit sounáležitosti. Odměnit se.

Vlastní teambuilding velmi často potom funguje jako jakýsi „otevírák“ Strategického týmového workshopu a navozuje velkou otevřenost mezi všemi členy týmu.

Inspirace:   https://www.firemni-rozvoj.cz/tymovy-rozvoj/speciality/

Nechte to na koučovi


Image

Konkrétní cíle workshopu jsou vždy detailně konzultovány s leaderem týmu a odvíjí se od konkrétní situace týmu a jeho potřeb do budoucna.

Workshop samozřejmě také začíná tím, že si vyjasňujeme očekávání všech členů týmu.

Díky profesionálnímu vedení zkušeného facilitátora a kouče, jsou všichni rovnoměrně zapojeni.

Všichni členové týmu jsou v rámci workshopu na stejné úrovni. Tedy i leader je členem týmu jako kdokoliv jiný (Dokonce je dobře, když se naopak "upozadí")  a může se tak plně soustředit na obsah, napomáhá to i větší otevřenosti.

Nejčastější varianty S.TEAMu:


Pravidelný strategický meeting
Prevence je nejlepší způsob, jak udržet tým efektivní a předejít případným problémům do budoucna.

Hledání nových/inovativních řešení
Vhodné zejména pro ad hoc sestavené projektové týmy, nebo jako způsob, jak překonat propad výkonnosti.

Období významných změn
Např. změna teamleadera či cílů, spojení dvou týmů, fůze společnosti, výrazné škrtání úvazků či náhlé rozšíření týmu.

Řešení konfliktní atmosféry v týmu
Vhodné jak pro řešení vnitrotýmových konfliktů, tak i pro řešení konfliktů směrem s jinými částmi organizace.

Tip: Na vyžádání zrealizujeme i doprovodný teambuildingový/zážitkový program, nebo udělat STEAM rovnou třeba na jachtě.

Inspirace : www.inspira-sailing

    Mám zájem, kontaktujte mě