SDÍLENÝ LEADERSHIP

Nově leaderem


Image

Jste v pozici nového leadera, šéfa týmu, nebo se na takovou roli připravujete ? Jak zaujmout a získat své podřízené ? Jak využít svých silných stránek a vytvořit efektivní tým ? Jak poznat, co je opravdu důležité, co si ponechat k rozhodování a co delegovat? Jak motivovat svůj tým. Jednání a činy leadera by měly být vždy ve shodě. Jak to zařídit? Jak zajistit správný přístup a motivaci lidí? Jak vychovat dobrého leadera?

Role šéfa a jeho schopnost vést lidi a tým je pro budoucnost týmu resp. celé firmy vždy podstatná. Stavíme na zkušenostech lektorů, kteří jsou nebo byli sami v roli leaderů ve firmách a mají osobní zkušenosti s řízením lidí.

V rámci tréninku budeme společně hledat odpovědi na tyto otázky. Také se dozvíte, jakých chyb a pastí je možné se vyvarovat. Získáte důležité počáteční sebevědomí a sebejistotu. Nejrůznější situace si v modelovém prostředí reálně vyzkoušíte. Každý z nás má originální přístup a každému odpovídá jiný styl vedení. Lektor ale může nabídnout trénink, vaše přirozené schopnosti nechat rozvinout a obohatit váš styl.  

Sdílený Leadership, self management tým


Image

Klasický leadership ponechává veškerá rozhodnutí i zodpovědnost v rukou jediného šéfa. Výrazně výkonné týmy však ve skutečnosti nevytváří leader, ale podstatou jsou schopnosti všech lidí celého týmu. V klasickém pojetí je to leader, kdo tým řídí a navozuje příznivé prostředí pro týmovou práci.

Řízení opravdu výkonných týmů však často začíná fungovat odlišně. Týmy se mohou řídit sami, přičemž využívají silných stránek všech členů týmu. Dobře fungující tým pracující na podstatě sdíleného leadershipu má i dobře fungující systém kontroly. Týmy se sdíleným leadershipem se mohou vyhnou mnohým chybám a omezením klasického týmu a také nejsou omezeny schopnostmi svého leadera. Tyto týmy mají svou silnou vnitřní soudržnost, velkou míry loajality a silné zacílení na jasně definované cíle.

Otázkou však je, jak takový tým vytvořit. Zde je bezesporu velmi významná role leadera. Leader musí vytvořit motivovaný tým se sdíleným leadershipem, průběžně pracovat s motivací a vnitřní soudržnosti celého týmu.

Co získáte ?

 • Velkou otevřenost v rámci celého týmu
 • Uvědomění si motivace lidí v týmu
 • Uvědomění si silných i slabých stránek celého týmu
 • Sdílení společné vize a cílů na jejichž definování se všichni podílejí
 • Společný podíl na rozhodnutích týkající se strategií a procesů.
 • Vzájemná závislost a společná zodpovědnost
 • Vytvoření dynamického a motivačního prostředí
 • Odstranění jakýchkoliv brzd a omezení ve fungování týmu
 • Vyjasnění role leadera v self-managing týmech

Workshop je praktickým průvodcem, jak fungující tým přetvořit na self-managing tým. Dozvíte se, jaké jsou výhody self-managing týmů oproti hierarchicky řízeným týmům. Dozvíte se, jaké jsou klíčové vlastnosti a potřeby týmu, který se dokáže řídit a kontrolovat na každodenní bázi sám. Naučíte se, jak zadávat cíle takovému týmu a jak tento tým vést.

Radikální otevřenost


Image

Tým je obvykle definován jako skupina jednotlivců, mnohdy silných individualit, kteří mají společný cíl. A každý tým je tak silný a úspěšný, jako její nejslabší článek. Kdo chce vybudovat efektivní tým, musí začít právě u jeho jednotlivých členů.

Workshop se zaměřuje na  „one-to-one“ komunikaci. Tedy komuikaci leadera se členy týmu a dále mezi jednotlivými členy týmu navzájem. V každodenních interakcích se zásadním způsobem rozhoduje o motivaci a angažovanosti všech členů týmu (engagement) a profesním či osobním růstu každého člena týmu.

V případě velké otevřenosti rádi opustíme všechny „smart cíle“ a podobné záležitosti. Cílem je vybudování vztahu, který je zaměřený na opravdové vzájemné důvěře a otevřenosti.

Týmové povědomí (awareness)


Image

Role leadera v moderních self-managing týmech je jiná, než v klasicky řízených týmech. Důležitá rozhodnutí již nevznikají v kanceláři manažera, ale na meetinzích, poradách a strategických setkáních s celým týmem. Týmová setkání jsou základním zdrojem informací i motivace pro všechny jeho členy a leader zde má nepostradatelnou roli facilitátora a kouče.

Workshop je tréninkem koučovacích/facilitačních technik a debriefingových metod, díky kterým může leader řídit porady či týmová setkání, zapojovat všechny účastníky a umožnit tak týmu, aby si předával informace a rozhodoval co možná nejefektivněji. Druhá část workshopu je zaměřena na prevenci nežádoucích schémat týmové dynamiky, jako je groupthink, sociální zahálka, netolerance k odlišnosti či výkonnostní stagnace.

  Mám zájem, kontaktujte mě