SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Společensky odpovědné programy (corporate social responsibility - CRS) jsou programy, které si všímají potřeb celé společnosti. Účastníci společně pracují s vědomím konkrétního účelu a smyslu.  Firma nepovažuje zisk za svou jedinou prioritu!

Typy činností jsou různé - může se jednat o manuální práce (např. budování dětského hřiště), o projekty, kdy firma věnuje čas svých zaměstnanců na pomoc ve vzdělávání v oblasti blízké zaměření firmy (např. přednáška nebo realizace zážitkového programu v rámci konkrétní školy), nebo například realizace sportovního utkání lidí s tělesným postižením a lidmi z firmy.

Jako příklad realizace CRS programu najdete na našem youtube kanálu program, který jsme připravovali pro sportovní oddíl vozíčkářů v basketballu a zaměstnance firmy Adidas. Týmy byly sestaveny z postižených i zdravých lidí dohromady.

Co získáte?

  • zisk není jedinou prioritou firmy
  • vědomí smyslu
  • schopnost pomáhat a zvyšovat citlivost

    Mám zájem, kontaktujte mě