STRATEGICKÉ MYŠLENÍ A INOVATIVNOST

Inovativnost a schopnost strategického myšlení jsou vzájemně těsně propojené schopnosti a zároveň nejsou závislé na inteligenci. Umění volit efektivní či inovativní strategie souvisí mnohem více se schopností učit se ze zkušenosti a přizpůsobovat své myšlení měnícímu se prostředí. Trénink je složen ze sady strategických úkolů a her, které pomohou účastníkům uvědomit si jimi preferované způsoby řešení a podpoří jejich schopnost flexibilně tyto strategie měnit, či vytvářet nové, efektivnější.

Co získáte?

  • schopnost učit se ze zkušenosti
  • schopnost změny

    Mám zájem, kontaktujte mě