TEAMBUILDING NA HRADĚ

Petr Hlubuček

GENIUS LOCI – DUCH MÍSTA, KTERÉ NÁS INSPIRUJE

Pro velké firmy organizujeme i teambuildingy na hradě, na zámku nebo na jiných atraktivních a výjimečných místech. Vždy jsou to místa jedinečná pro svoji atmosféru, která na nás působí mocným zážitkem. Teambuilding na hradě může být právě takovým místem. Můžeme potom společně zažít pocit tajemnosti, mystičnosti, nekonečnosti  a estetický či dokonce umělecký zážitek si potom neseme v sobě na dlouhou dobu, někdy na celý život. Samotný děj potom umíme vsadit do daného místa a využít třeba i dobové kostýmy a dění situujeme do určité historické doby a tomu přizpůsobíme i další detaily jakými je například způsob stravování i samotné teambuildingové aktivity. Jinou variantou je například firemní setkání v případě, kdy chceme zdůraznit význam daného okamžiku pro budoucnost.