Manažerská komunikace

Profesionální komunikace a základy diplomatického jednání


Image

Máte pocit, že odvádíte skutečně profesionální práci, ale nedostává se vám patřičné ocenění? O pracovním úspěchu, či spokojenosti klienta významě rozhoduje to, jak umíte komunikovat a dojem často převáží objektivní výsledky. Je tedy důležité umět profesionálně komunikovat. Skutečný profesionál tedy zvládá vedle své profese i umění komunikace.

Komunikační MMA - komunikační sebeobrana


Image

Komunikace nesmí být agresivní, či manipulativní a jakákoliv lež v komunikaci znamená velký problém. Přesto se často dostáváme do situací, kdy musíme jednat pod tlakem, jsme manipulováni a pokud nejsme na podobnou situaci dostatečně připraveni, snadno podlehneme.

Seminář komunikační sebeobrany MMA (mixed martial arts) představuje osvojení obranných technik převzatých z bojového umění. Tyto techniky vám mohou významně pomoci v situacích, kdy jste konfrontování s agresí, lží, citovým vydíráním, nebo ve chvíli, kdy hledáte dobré řešení ve velmi náročných životních i pracovních situacích.

Obtížné rozhovory - vyjednávání a sdělování negativních zpráv


Image

Zpravidla nás komunikace s lidmi těší, nevyhneme se však řešení náročných a velmi obtížných situací, či vyjednávání. Takové okamžiky potom mohou být zatížené silnými emocemi a podobný rozhovor, vždy znamená zvládání náročné komunikační situace.

Trénink učí efektivnímu zvládnutí nepříjemných situací způsobem, kdy důsledky nebudou do budoucna zatěžující a podaří se naplnit cíl takového jednání.

Zodiac - komunikační typologie, aneb jak správně jednat s různými typy lidí


Image

Typologie osobnosti představuje určitý model jednání, který ve zjednodušení popisuje dynamiku prožívání a chování určitého typu lidí.

Zodiac, nebo také rozdělení lidí podle zvěrokruhu představuje jednu z nejstarších a nejznámějších typologií vůbec. Usnadňuje orientaci v mnohdy komplikovaných věcech, jako je motivace, vztahy a komunikace lidí. Navíc tato typologie do určité míry pracuje s intuicí, každý z nás má určitou zkušenost s tímto typem zjednodušení. Je překvapivé, že tato typologie opravdu funguje a je postavena na vědeckém základě a navíc je velmi zábavná.

Umění výstižné prezentace


Image

Všechno významné je možné shrnout do 10 minut. A krátký čas má zároveň obrovskou výhodu – posluchač neztrácí pozornost a zapamatuje si samotnou podstatu sdělení, což je klíčové.

Samozřejmě připravit krátkou a výstižnou prezentaci je výrazně náročnější, než situace, kdy máme na stejnou prezentaci hodinu času. Výsledek ve prospěch krátké prezentace je vždy ohromující (a to pomíjíme i ztrátu času).

Během tréninku budeme objevovat důležité momenty, které umožňují opravdu efektivně sdělit podstatnou myšlenku, zaměříme se i na schopnost prodat sebe sama i dosažení určité empatie s posluchači. To vše v rámci omezeného času.

    Mám zájem, kontaktujte mě