Firemní kultura

PODPORA FIREMNÍCH HODNOT


Když se zaměstnanci podílejí na vydefinování  firemních hodnot, nebudou tyto hodnoty jen prázdnými frázemi.  Pomůžeme vám vytvořit bezpečný prostor ke kreativní diskusi, pak budou firemní hodnoty vycházet z osobních hodnot a priorit zaměstnanců i managementu a ti se s nimi snáze ztotožní.

Fotogalerie:

Co získáte?

  • Management, který  jde příkladem
  • Loajální zaměstnance
  • Dobré nastavení v hierarchii pracovních vztahů i pro období jakékoliv krize
  • Pocit sounáležitosti mezi lidmi ve firmě
  • Respekt k určitým hodnotám, který nebude formální

PODPORA FIREMNÍ KULTURY


Firemní kultura je ve své podstatě prostředí ve kterém lidé pracují,  určitá míra loajality a pocitu sounáležitosti ke své firmě. Jde o určité nastavení vztahů, míry otevřenosti a respektu mezi lidmi i v určité hierarchii. A v neposlední řadě jde o vymezení pracovních rolí.

Mnohé firmy mají vymezený rámec chování pro pracovníky na všech pozicích, který má být vodítkem pro jejich postoje. Tak si firma určuje směr a stanovuje firemní hodnoty. Zásadní otázkou je potom ztotožnění zaměstnanců i managementu s těmito hodnotami.

Fotogalerie:

 

FIREMNÍ VIZE, MISE, CÍLE, STRATEGIE


Mise (neboli poslání) je stručné a jasné vysvětlení , proč firma existuje i jakým způsobem dosahuje svých cílů. Vize  představuje pohled do budoucnosti a říká jakým směrem se společnost ubírá a čím chce společnost být. Vize je tedy základem pro stanovení strategických cílů, změn a způsobu jak dosáhnout a naplnit cíle i hodnoty.

Fotogalerie:

 

    Mám zájem, kontaktujte mě