reference

Není zde prostor uvádět všechny reference. Na vyžádání vám ale vždy nabídneme konkrétní reference:

  • na podobný typ akce, jakou poptáváte
  • pro firmu podobného zaměření jako je vaše

Během více než dvacetitří let jsme připravili stovky zájezdů pro nejrůznější firmy a skupiny. Uvádíme základní výčet jednotlivých oblastí firem a některé naše klienty.

Firma Inspira připravila pro management naší společnosti kurz Leadership, jehož cílem bylo posílení sounáležitosti k celému týmu, vyjasnění rolí a zpětná vazba. Program byl připraven velmi neobvyklým a kreativním způsobem. Celé vedení OBI se podílelo na vytvoření reliéfu symbolizující naší společnost.
Neformální a kreativní způsob vedení programu napomohl v druhé části velké otevřenosti všech účastníků a podnětné zpětné vazby v rámci týmu. To, že se akce splnila nás cíl, bylo patrné bezprostředně po jejím ukončení.
I s odstupem času mohu potvrdit, že pozitivní atmosféra a otevřená komunikace mezi zúčastněnými nejen přetrvala, ale přenesla se i na další kolegy.

Michaela Frohlichová yy Vedoucí oddělení lidských zdrojů yy OBI Česká republika

Rád bych poděkoval a ocenil společnost Inspira za přípravu a realizaci firemní konference Credit Managementu – Telefónika O2 Czech Republik.

Akce byla velmi pečlivě připravena a vlastní realizace probíhala hladce a s vysokým profesionálním nasazením Ocenili jsme i velkou kreativitu a nezvyklé nápady, které Inspira do celé akce vnesla. Přístup vašeho týmu byl velmi vstřícný a mohli jsme se 100 % spolehnout, že všechny naše požadavky budou naplněny. Těším se na další spolupráci.

Marek Novotný yy Credit Management Director yy Telefonica O2 Czech Republic

Společnost Inspira pořádala teambuilding – přežití pro management společnosti Microsoft (14 účastníků) na ostrově Korsika. Celá akce byla perfektně zorganizována. Velmi oceňuji výběr místa, připravený program, realizaci a organizaci na místě, profesionální přístup lektorů. Akce splnila svůj účel, náš tým se ucelil a prožil společně velmi silný zážitek na který budeme vždy rádi vzpomínat. Další akce podobného typu plánujeme opět dělat ve spolupráci se společností Inspira.

Michal Čupa yy generální ředitel yy Microsoft ČR

V tomto roce jsme pro nás tradiční TeamBuilding měli sice dobré téma :“Komunikace“, ale chyběla nám inspirace pro jeho realizaci. S tou nám pomohla – jak jinak – Inspira. Z několika skvělých návrhů, které nám předložila, nakonec zvítězil výstup na Říp.

Vrchol jsme ve skupinách z různých směrů pokořili a uznali jsme, že praotec Čech právem nepokračoval v další cestě. Po vydatném obědě jsme všechny naše dojmy i vztahy vtělili do umění. Vytvořili jsme společnou mozaiku skládající se ze tří na sebe navazujících obrazů.

S Inspirou byla spolupráce při přípravě i realizace výborná, bezchybná a skutečně inspirující. Děkujeme

Markus – Alexander Antonietti yy Švýcarský velvyslanec

Rád bych poděkoval společnosti Inspira za organizaci naší celofiremní konference v Českém Krumlově. Velmi oceňuji preciznost a profesionalitu, s jakou jste se akce v takovém rozsahu ujali, ať už v přípravné fázi, tak v samotné realizace. Vše bylo perfektně zorganizované a propracované do sebemenších detailů. Oceňuji i kvalitu s jakou jste přistoupili k řešení některých našich zadání. Od kolegů i vedení společnosti mám zpětnou vazbu, že přístup vašich zaměstnanců byl vždy velice vstřícný a maximálně profesionální. Ověřili jsme si, že společnost Inspira vychází opravdu z profesionálních zkušeností a je na ni ve všem stoprocentní spolehnutí. Za všechny naše zaměstnance a zahraniční hosty nemohu vyjádřit nic jiného, než naprostou spokojenost.

Jiří Doležal yy Event Manager yy Strom Telecom

Chtěl bych vám tímto poděkovat za celý tým CCG Microsoftu za zorganizování a realizaci našeho teambuildingu v penziónu Spálený mlýn.

Účastníci ocenili především nápad a výrazně odlišný charakter programu. Také bych rád vyzdvihl výběr lokality i penziónu. I přes některé časové nepřesnosti během programu bych zhodnotil velmi dobře zorganizovanou akci, s vysokým profesionálním nasazením a kreativitou.

Pavel Zentrich yy Ředitel spotřebitelského segmentu yy Microsoft s.r.o.

Chtěli bychom tímto dopisem vyjádřit spokojenost s realizovaným eventem pro naší společnost. Ocenili jsme kreativní přístupi vysokou profesionalitu vašeho týmu i bezchybnou přípravu celé akce. Zaujalo nás i několik okamžiků, kdy si vás tým dovedl poradit v nečekaných situacích a u reagoval s patřičným vtipem a grácií.

Ing. Ivana Majerová yy HR a marketing ředitel yy STILL ČR

Společnost Inspira s.r.o. mohu vřele doporučit na spolupráci při přípravě firemní teambuildingů, nejen za osobní, proaktivní a praktický přístup, ale také za vstřícné jednání na úrovni, profesionální vystupování (včetně jazykové vybavenosti) a rozumnou cenu.

Martina Capová yy Office manager HR yy WAG

V říjnu pořádala společnost T-system Czech Republic pracovní setkání pro vybrané pozice středního managementu (70 manažerů), jehož integrální součástí byla realizace programu zaměřeného na komunikaci.

Rád bych celému realizačnímu týmu společnosti Inspira s.r.o. vyslovil poděkování a uznání za velmi kvalitní přípravu a provedení. Účastníci setkání velmi ocenili nápad a jeho skutečně komunikativní charakter. Většina z nich se zapojila naprosto spontánně a aktivně. Vzhledem k volbě, kdy jsme pracovali na tématu naší společnosti, které se zároveň komunikovalo účastníkům, vznikl navíc pozitivní efekt – produkt této aktivity žije dále svým vlastním životem. Přeji vaší společnosti hodně úspěchů.

Ing. Anton Zima yy Ředitel korporátní komunikace yy T-systém Czech Republic

Ráda bych touto formou poděkovala za organizaci teambuildingu, který vaše firma organizovala pro top management naší firmy.

Zadání a definování cílů této akce nebylo jednoduché a vyžádalo si několik našich společných setkání. Čas věnovaný přípravě se ale plně zúročil na akci samotné.

Díky zkušenostem a empatii vašich lektorů se zcela naplnila očekávání nejen moje, ale i ostatních účastníků. Ačkoliv někteří naši manažeři absolvovali podobné akce již v minulosti, dle jejich zpětné vazby byl pro ně tento teambuilding zcela novou zkušeností. Znamenal pro ně nejen relaxaci a odreagování od denních povinností, ale zároveň si z něj odnesli i spoustu pondětů k zamyšlení pro svůj další profesní, ale i soukromý život.

Lektory, kteří nás celé dva dny provázeli při plnění širokého spektra úkolů, považuji za opravdové profesionály. Díky za povedenou akci a doufám, že v budoucnu budeme moci navázat na započaté dílo.

Lenka Jírovcová yy HR manager yy GEFCO Česká republika

Společnost Inspira se sídlem Hvožďanská 3, Praha 4 zajišťovala pro naší společnost Teva Pharmaceutical CR, s.r.o. konferenci ve Slovinsské středisku Portož. Konference se zúčastnilo 180 zaměstnanců naší společnosti.

Veškerá spolupráce proběhla na vysoce profesionální úrovni, ať už se jednalo o organizaci konferenčních prostor a příslušného zázemí, tak o organizaci společných team buildingových akcí a společenského večera, které měly velký ohlas a úspěch. V týmu společnosti Inspira pracují lidé s vysokým pracovním nasazením a ochotně spolupracují a reagují na požadavky klienta.

Bylo nám potěšením se společností Inspira spolupracovat.

MUDr. Zdeněk Zahradník yy Generální ředitel yy Teva Pharmaceutical CR

Dovolte, abych vám touto cestou vyjádřil naši spokojenost i poděkování za dosavadní spolupráci. Všechny teambuildingové akce,které jsme v posledních čtyřech letech s vámi pořádali, se podařily a u zúčastněných kolegů jsem se vždy setkával s pozitivními ohlasy.

Velmi si vážím přístupu vaší firmy ke každé akci, nasazení instruktorů, kteří přímo na místě zajišťují organizaci a také originálních nápadů a velkých zážitků.

Z těchto důvodů doporučuji Inspiru dalším potenciálním zákazníkům, , kteří vyžadují vysoce kvalitní a spolehlivé zajištění svých programů.

Marek Ditz yy Výkonný ředitel yy Specializované a institucionální bankovnictví ČSOB

Děkujeme za perfektní přípravu teambuildingových aktivit v rámci Sales konference naší firmy. Zajistit takto dokonale aktivity pro 80 lidí je nelehký úkol, který váš tým zvládl skvěle, bez nejmenších problémů a naprosto profesionálně. Váš program perfektně zapadl do atmosféry husitského města Tábor a naše lidi sblížil a přinesl jim nevšední zážitky na které budeme s radostí vzpomínat.

Ing.Pavel Friedrich yy Obchodní ředitel yy Stock Plzeň - Božkov

Ráda bych vám poděkovala za výborné organizační zvládnutí firemního víkendu v areálu hotelu Legner. Všichni naši kolegové si odnesli silné vzpomínky a spoustu zážitků. Budeme se těšit na budoucí spolupráci.

Jitka Vávrová yy Office manager yy AMI COMMUNICATIONS

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Autobenex, s.r.o.
AutoKelly, a.s.
Automobile Group, a.s
Daimler Chrysler Automotive Bohemia
Delphi Automotive Systéme
Iveco ČR, a.s.
Matador, a.s.
Mercedes, s.r.o.
Škoda auto a.s.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Abel computers
Anect, a.s.
Alcatel Czech, s.r.o.
Active 24, s.r.o.
Addeco
Auto Cont, a.s.
Avast Software, s.r.o.
CCL, s.r.o.
Cetetherm, s.r.o.
02, s.
ČD Telekomunikace, s.r.o.
Debis IT Services Czech, s.r.o.
Dell Computer, s.r.o.
Eurotel Praha, s.r.o.
Eset, s.r.o.
Hewlett Packard, s.r.o.
Kerio Technologies, s.r.o.
Kyocera Mita Europe BV
LCS International, a.s.
Microsoft, s.r.o.
Seznam.cz, a.s.
Siemens, s.r.o.
Sun Microsystem Czech, s.r.o.
Tech Data Distribution, s.r.o.
T-mobile Czech Republic, a.s.
T-systems, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

FINANČNÍ A POJIŠTOVACÍ SLUŽBY
AIG CZECH REP. pojišťovna, a.s
Alianz pojišťovna, a.s.
Air Bank, a.s.
Credit Suisse Asset Management
Česká pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
GE Money Bank, a.s.
GE Money Multiservis, a.s.
Home credit, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
Komerční banka, a.s.
Moneta money bank, a.s.
Penta Investment, s.r.o.
Raiffeisenbank, a.s.
Santander Consumer Finance, a.s.
UniCredit bank, a.s.
Unicredit Leasing CZ, a.s.
Volkswagen finance services, s.r.o.

FARMACEUTICKÉ FIRMY
AstraZeneca. Czech Rep.
Boiron CZ, s.r.o.
Boots Healthcare Ltd.
Eastern Europe Ltd.
Eli Lilly ČR, s.r.o.
GEHE Pharma Praha, a.s..
Green Swan Pharmaceutical CR, a.s.
Hartmann-Rico a.s.
Janssen Cillag Johnson & Johnson
Lundbeck Česká Republika, s.r.o.
NOvartis, s.r.o.
Novo Nordisc, s.r.o.
Organon, s.r.o.
Pfizer, spol s r.o.
Schering, s.r.o.
Slovakofarma, a.s.
Teva Pharmaceuticals, a.s.

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ FIRMY
Accenture Central Europe B.V.
ACNielsen Czech Republic, s.r.o.
Adecco, s.r.o.
CzechInvest
DCIT, s.r.o.
Deloitte & Touche, s.r.o.
Develor Czech, s.r.o.
Honeywell, s.r.o.
ING Management Services, s.r.o.
KPMG Česká Republika, s.r.o.
Metis Consult, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers

MÉDIA, REKLAMA A PR
Aemedia
Agentura pro distribuci a marketing
AMI Communications, a.s.
Arena Konference Services, s.r.o.
Boomerang Promotions
Česká Televize
Dimar, s.r.o.
Euromedia Group
Reuters Czech Republic, s.r.o.

POTRAVINOVÉ ŘETĚZCE
Balírny Douwe Egberts, a.s.
Billa, s.r.o.
Bonduelle, s.r.o.
Danone Čokoládovny, a.s.
Opavia - LU, a.s.
Coca-Cola Beverages ČR, s.r.o.
CraftFood ČR
Unilever ČR, s.r.o.

OBCHOD
Adidas ČR, s.r.o.
Baťa, a.s.
ČEZ, a.s.
Electrolux, s.r.o.
Global Express, a.s.
Gefco ČR, s.r.o.
Husqvarna, s.r.o.
IKEA Česká Republika, s.r.o.
IMI International, s.r.o.
Kika Nábytek, s.r.o.
Lego Trading, s.r.o.
L´Oréal Česká Republika, s.r.o.
LG Electric, s.r.o.
Mary Kay, s.r.o.
OBI
Oriflame Czech Republic, s.r.o.
Procter & Gamble, a.s.
Roche, s.r.o.
Shell, a.s.
Tesco Stores ČR, a.s.

STAVEBNICTVÍ
AKRO Real, a.s.
Egis Praha, s.r.o.
FINEP, s.r.o.
Haki, a.s.
Hilti, s.r.o.
Moopex a.s.

SLUŽBY
CROWN - WSF, s.r.o.
DHL International, s.r.o.
Pražská Energetika, a.s.
Pražská Teplárenská, a.s.
Schneider Electric CZ