STMELENÍ TÝMU

admin

Náš tým se v krizi proměnil. Někteří kolegové odešli a přišli noví. Přivykli jsme si na život v online, ale potkáváme se naživo. Kontakt a skutečná setkávání ale nikdy počítač nenahradí.

V posledních letech jsme změnili mnohé návyky a hodně věcí začali dělat jinak. Nadále ale budou lidé spolupracovat, pracovat v týmech a komunikovat mezi sebeou. Jak tedy postavit naši spolupráci na pevných nových základech, jak dělat věci v některých případech jinak a kdy se zase opřít o to, co nám vždy dobře fungovalo?

I když je času málo, tak společně věnovaný čas nám všem, celému týmu se vrátí v dobrých vztazích a vzájemném porozumění a respektu.

Připravíme vám program, který bude o vás, který vás osloví, nicméně není až tolik důležité, jaký konkrétní program zažijete. Podstatné je, že se potkáme navzájem a naživo, sehrajete se a budete si více věřit.