DOBRODRUŽNÝ TEAMBUILDING

Petr Hlubuček

TIMBERSPORT – DŘEVORUBECKÝ TEAMBUILDING:

Program: program připravený pro velkou skupinu účastníků, část programu vytváří velká show, která vás ohromí. 
Termín:  jaro, podzim
Cíl akce: neotřelý a silný společný zážitek, poděkování, pocit sounáležitosti s firmou
Počet účastníků:  50 – 500 účastníků 

Poznámka: Program je nutné domlouvat s několikaměsíčním, někdy i ročním předstihem

 

Timbersport je dřevorubecký sport, jehož začátky se datují do roku 1891, kdy se konalo první Mistrovství světa v Tasmánii. Dřevorubecké soutěže vycházejí z tradičních lesnických dovedností jakými je zejména kácení a přesekávání stromů. Další disciplíny se zaměřují na dovednosti s manipulací s různými typy pil a práci se dřevem.  V roce 2019 se uskutečnilo mistrovství světa v Praze ve velkém stylu, kdy se k nám sjelo více než 3 000 vyznavačů tohoto sportu z celého světa..

Teambuilding v našem pojetí je na jedné straně velká show, kdy se můžete podívat jakým způsobem kácí stromy a jak pracuje se dřevem český mistr světa. Zároveň mají účastníci možnost si sami pod vedením profesionálů vyzkoušet práci se dřevem a to hned v několika kategoriích. Vyvrcholením je potom vedle vlastní show stavba obřích dřevěných praků, které účastníci staví pod vedením zkušených instruktorů. Závěr celého teambuildingu je potom soutěž ve střelbě do dálky a na cíl z postavených prakům 

 

 

FARMÁŘSKÝ TEAMBUILDING A LEADERSHIP S KOŇMI:

Program:  rozvoj vůdčích schopností
Termín:  jaro, podzim
Cíl akce:  ověřit prostřednictvím koně své schopnosti vedení 
Počet účastníků:  8 – 14 účastníků 

 

 

Velmi sofistikovaný způsob rozvoje vůdčích schopností.  Kůň velmi dobře rozpozná vaší schopnost vést, pokud budete rozhodní a dáte koni jasné pokyny,  nebudete mít žádný problém koně uřídit a vést tam, kam vy budete chtít  a kůň vás bude vás plně respektovat. Pokud ale zaváháte, kůň okamžitě otestuje zda máte strach a pokud nebudou vaše povely jasné a srozumitelné, kůň vás velmi rychle přestane poslouchat.

Velmi zajímavým týmovým testem je potom na farmě úkol, kdy poženete stádo krav z jedné strany louky na druhý konec. Musíte s celým svým týmem udržet stádo pohromadě a krávy se vám nesmí splašit. Zdánlivě jde o jednoduchý úkol, ale jde o opravdu náročnou týmovou práci, zejména, kdy je stádo krav větší.

 

 

JACHTING:

Program: společná plavba na plachatnici 
Termín:  jaro, léto, podzim
Cíl akce:  Relaxace, velký zážitek a týmová práce  
Počet účastníků:  2, 4 až 6 účastníků / plachetnici 

 

 

Plavba na plachetnici může být hezký zážitek, ale ve chvíli, kdy se zvedne vítr, musí celá posádka spolupracovat. Jachting je možné vyzkoušet v Čechách. Musíte si osvojit základní kapitánské dovednosti a potom můžete vyzkoušet i malou regatu jako plnohodnotný teambuildingový program. Další rozměr potom samozřejmě představuje plavba na otevřeném moři, to už ovšem s profesionálním kapitánem.

Pro inspiraci nahlédněte na www.inspira-sailing.cz