HAPPENING

V současné době se často setkáváme s požadavkem firem na krátké a intenzivní programy, které proběhnou poblíž firmy, nebo dokonce přímo ve firmě, a to v jediném dni, nebo jen odpoledni.

Tyto programy označujeme jako happeningy, protože silný společný zážitek je to, co je charakterizuje. Staví na intenzivní interakci všech účastníků.

Fotogalerie:

Některé varianty happeningu

  • Firemní bubnování
  • Kreativní dílny
  • Storytelling
  • Argumentace a divadlo
  • Lavice lhářů
  • Ve víně je pravda
Image