DUŠEVNÍ ODOLNOST

Schopnost překonávat překážky a těžká období, důvěřovat sám sobě, odolávat strachu a stresu, zkoušet nové věci a přístupy, umět se prosadit... to jsou klíčové předpoklady úspěchu v jakékoli situaci. Stejně jtak byly v každém období lidských dějin. My sami jsme potomky těch, kteří měli tyto schopnosti velmi rozvinuté.


Sebedůvěra a sebeprosazení


Jak říci, co skutečně chcete a ozvat se, když si něco nepřejete? Jak mít radost, když vám bude vyhověno, a jak unést, když vám vyhověno nebude? Jak si uvědomit, že máte právo udělat chybu?

Odvaha není o absenci strachu, ale o schopnosti ho překonat, což se lze naučit. Ani sebedůvěra není dědičná, získáváme ji buď výchovou v dětství, nebo tréninkem v dospělosti. Právě takový vám nabízíme.

.


Sebeřízení (self efficacy)


Sebeřízení znamená kontrolovat okolní události a mít možnost ovlivňovat svůj život.  Pocit, že jsem schopen řídit chod dění, působí na tvorbu optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako výzev a souvisí s kvalitou života. Když se lidé domnívají, že jsou s to kontrolovat chod dění, lépe zvládají vlastní emocionální stav a také se staví čelem nepříznivým životním událostem.

Co získáte?

  • schopnost překonávat překážky
  • umět se prosadit
  • překonat strach a získat sebedůvěru
  • schopnost řídit svůj život

    Mám zájem, kontaktujte mě