Foto: Tomáš Picka

Prezentační dovednosti

admin Soft skills

Jak dobře prezentovat sebe, firmu, nápad, koncepci, vizi… ? Prezentace je způsob, jak srozumitelně, poutavě vyjádřit myšlenku, předat ji a získat podporovatele či partnery. Prezentace úzce souvisí s kvalitou projevu, charismatem i způsobem vystupování řečníka.

Sdílet: