TEAMBUILDING

Při budování týmové spolupráce rozvíjíme týmy, prohlubujeme vztahy, posilujeme synergii. Jako prostředek využíváme aktivity v přírodě a modelové situace. Programy máme vždy připravené na míru pro konkrétní skupinu a všechny aktivity jsou dobrovolné. Účastníky umíme dobře motivovat. Velkou měrou využíváme zážitkové vzdělávání a zpětnou vazbu.

STRATEGICKÉ HRY


Image

Strategické hry představují jedinečný prostředek zážitkového učení. Rozvíjí se schopnost účastníků zvládat krizové situace, posiluje se strategické myšlení, trénuje vedení týmu v náročných situacích.

Variant strategických her je nepřeberné množství. Často vznikají strategické hry na objednávku s cílem řešení konkrétní situace. Jejich aranžmá i délka konání je velmi variabilní, většinou trvají dvě a více hodin. Mohou se hrát venku i v místnosti.

Během hraní hry padají bariéry i obavy.  Účastníci jednají přirozeně a zároveň vznikají podobné situace jako v práci. Cenná je následná reflexe nebo zpětná vazba, která se zaměřuje na dění během hry. Díky tomu můžeme společně najít řešení přijatelné pro všechny.

KOMUNIKAČNÍ HRY


Image

Jsou vynikajícím prostředkem k rozvoji komunikačních dovedností jako je řešení konfliktů, schopnost naslouchat nebo poskytování efektivní zpětné vazby. Zároveň posilují spolupráci v týmu a sebedůvěru.

Při tomto typu programu se projeví styl komunikace, rozhodování a způsob jednání v týmu. Lze přirozeně vysledovat podobnost mezi komunikací během hraní hry a v běžném pracovním procesu. Dění v průběhu hry je velmi cenným materiálem pro rozbor a zpětnou vazbu.

Komunikační hry připravujeme samostatně i v rámci komplexnějšího vzdělávacího programu. Tomu přizpůsobujeme i typ a hloubku zpětné vazby, která po hře následuje (nebo nenásleduje). Je možné je hrát v místnosti i venku.

SYNERGIE A SPOLUPRÁCE


Image

Každá firma je závislá na lidech, kteří vytvářejí tým a komunikují a pracují spolu.  Pro rozvoj týmu je klíčová vzájemná důvěra a otevřenost stejně jako sdílení společných hodnot. Dobrý tým je výrazně efektivnější, než když jednotlivé projekty řeší individuálně jednotliví zaměstnanci.

Program staví na zážitku a modelových situacích, které mohou nabídnout cenný materiál z hlediska dalšího rozvoje týmu i jednotlivců. Zažijeme úspěch, ale uvědomíme si i chyby. Podstatná a cenná bude zpětná vazba, kterou si účastníci navzájem mohou poskytnout.

INDOOR SIMULAČNÍ HRY


Image

Představte si, že se před vámi rozehraje divadelní hra nebo několik kratších skečů. Třeba hra o vašem týmu, o projektu, který řešíte, nebo "jen" o něčem, co se vám doopravdy povedlo... Herec a hudebník – ti dva začínají velkou improvizaci. Rozehrávají vaši hru, kterou jste předtím pomáhali v základních rysech sepsat. Děj se rozvíjí a komplikuje...  Odvíjí se před vámi neuskutečněné zápletky, cesty, kterými jste se nevydali, úvahy typu "co by nastalo, kdyby", apod...

Moderátor zastavuje děj právě ve chvíli, kdy jste stáli na křižovatce a před vámi bylo několik cest. Vydáváme se jednou, druhou a třeba i třetí cestou... Každou cestu můžeme společně prozkoumat, vzít si zkušenost a beztrestně se vrátit a věci udělat jinak. Je to zábava, ale zároveň se společně učíte.

Najednou vidíte svou situaci z výšky. Moderátor vám pomůže celou situaci uchopit, abyste si mohli uvědomit  dříve neviděné souvislosti.

Příkladem může být konflikt dvou členů boardu, kteří se neshodnou v zásadním strategickém nastavení ve své firmě, což samozřejmě narušuje základní fungování firmy. Divadlo rozehrávají dva profesionální herci a moderátor podle scénáře, na kterém spolupracují zúčastnění.

KREATIVNÍ PROGRAMY


Image

Málokdy si vyšetříme čas a rozvíjíme svou tvořivost. Když ale propadneme barvám, dlátu, hlíně či dalšímu materiálu, otevírá se zapomenutý svět bez hranic. Rozvíjení tvořivosti znamená také rozvíjet schopnost vytvářet nové hodnoty a nálezat nové cesty a řešení.

Na našich kurzech nabízíme programy, které kreativitu výrazně podporují, boříme bariéry a vytváříme prostor pro nezvyklé nápady. Pracujeme se širokým spektrem materiálu (led, písek, hlína, barvy, kameny...)

IMPROVIZACE JAKO TEAMBUILDING


Image

Problémy, které budeme řešit za pár let, není možné ani předvídat, protože většina úkolů, na kterých budeme pracovat, se ještě ani neobjevily.

Jak se tedy připravit na něco, o čem zatím nevíme vůbec nic? Je to možné rozvojem improvizace, potažmo rozvojem spolupráce a kreativity.

PŘEŽITÍ


Image

Přežití v přírodě v sobě nese silný prvek dobrodružství, skupina se pohybuje v neznámém prostředí a jednotliví členové závisí jen sami na sobě. Společný prožitek neobyčejně urychluje navázání neformálních vztahů, pocit sounáležitosti a rychle vytváří přirozené vazby v týmu. Projevují se silné i slabé stránky jednotlivých členů a upevňují se jejich týmové role.

Nevymýšlíme žádné modelové situace. Vytvořit bezpečné místo k přespání, lov nebo příprava jídla, orintace v terénu, hledání vody atd. samo přináší často náročné situace, které musí skupina zvládnout.

Instruktoři, kteří vedou tyto kurzy a expedice, mají psychologické vzdělání a zároveň velké zkušenosti v oblasti vedení těchto aktivit. Jejich úkolem je zajištění bezpečného prostředí (jak fyzického, tak psychického) a také yytvořit prostor pro kvalitní zpětnou vazbu.

Sdílet: