TEAMBUILDING

Teambuilding v našem pojetí představuje budování týmové spolupráce. Teambuilding tedy znamená rozvoj týmů, kdy řešíme zadání, které je nějakým způsobem;spojené s vaším týmem.  Cílem teambuildingu tedy může být prohlubování vztahů, posilování synergie, řešení náročných situací, nebo také jen sport,  společná zábava a odpočinek.  Základními prostředky teambuildingu jsou potom aktivity v přírodě, modelové situace, strategické hry, ale také týmový koučink, facilitace, nebo kreativní a zábavné programy.  

Teambuilding a související programy vždy připravujeme na míru pro konkrétní skupinu. Vždy platí, že  všechny aktivity v rámci teambuildingu jsou dobrovolné. Účastníky umíme dobře motivovat. Velkou měrou využíváme zážitkové vzdělávání a zpětnou vazbu.

STRATEGICKÉ HRY


Image

Strategické hry představují jedinečný prostředek zážitkového učení. Rozvíjí se schopnost účastníků zvládat krizové situace, posiluje se strategické myšlení, trénuje vedení týmu v náročných situacích.

Variant strategických her je nepřeberné množství. Často vznikají strategické hry na objednávku s cílem řešení konkrétní situace. Jejich aranžmá i délka konání je velmi variabilní, většinou trvají dvě a více hodin. Mohou se hrát venku i v místnosti.

Během hraní hry padají bariéry i obavy.  Účastníci jednají přirozeně a zároveň vznikají podobné situace jako v práci. Cenná je následná reflexe nebo zpětná vazba, která se zaměřuje na dění během hry. Díky tomu můžeme společně najít řešení přijatelné pro všechny.

KOMUNIKAČNÍ HRY


Image

Jsou vynikajícím prostředkem k rozvoji komunikačních dovedností jako je řešení konfliktů, schopnost naslouchat nebo poskytování efektivní zpětné vazby. Zároveň posilují spolupráci v týmu a sebedůvěru.

Při tomto typu programu se projeví styl komunikace, rozhodování a způsob jednání v týmu. Lze přirozeně vysledovat podobnost mezi komunikací během hraní hry a v běžném pracovním procesu. Dění v průběhu hry je velmi cenným materiálem pro rozbor a zpětnou vazbu.

Komunikační hry připravujeme samostatně i v rámci komplexnějšího vzdělávacího programu. Tomu přizpůsobujeme i typ a hloubku zpětné vazby, která po hře následuje (nebo nenásleduje). Je možné je hrát v místnosti i venku.

SYNERGIE A SPOLUPRÁCE


Image

Každá firma je závislá na lidech, kteří vytvářejí tým a komunikují a pracují spolu.  Pro rozvoj týmu je klíčová vzájemná důvěra a otevřenost stejně jako sdílení společných hodnot. Dobrý tým je výrazně efektivnější, než když jednotlivé projekty řeší individuálně jednotliví zaměstnanci.

Program staví na zážitku a modelových situacích, které mohou nabídnout cenný materiál z hlediska dalšího rozvoje týmu i jednotlivců. Zažijeme úspěch, ale uvědomíme si i chyby. Podstatná a cenná bude zpětná vazba, kterou si účastníci navzájem mohou poskytnout.

INDOOR SIMULAČNÍ HRY


Image

Představte si, že se před vámi rozehraje divadelní hra nebo několik kratších skečů. Třeba hra o vašem týmu, o projektu, který řešíte, nebo "jen" o něčem, co se vám doopravdy povedlo... Herec a hudebník – ti dva začínají velkou improvizaci. Rozehrávají vaši hru, kterou jste předtím pomáhali v základních rysech sepsat. Děj se rozvíjí a komplikuje...  Odvíjí se před vámi neuskutečněné zápletky, cesty, kterými jste se nevydali, úvahy typu "co by nastalo, kdyby", apod...

Moderátor zastavuje děj právě ve chvíli, kdy jste stáli na křižovatce a před vámi bylo několik cest. Vydáváme se jednou, druhou a třeba i třetí cestou... Každou cestu můžeme společně prozkoumat, vzít si zkušenost a beztrestně se vrátit a věci udělat jinak. Je to zábava, ale zároveň se společně učíte.

Najednou vidíte svou situaci z výšky. Moderátor vám pomůže celou situaci uchopit, abyste si mohli uvědomit  dříve neviděné souvislosti.

Příkladem může být konflikt dvou členů boardu, kteří se neshodnou v zásadním strategickém nastavení ve své firmě, což samozřejmě narušuje základní fungování firmy. Divadlo rozehrávají dva profesionální herci a moderátor podle scénáře, na kterém spolupracují zúčastnění.

KREATIVNÍ PROGRAMY


Image

Málokdy si vyšetříme čas a rozvíjíme svou tvořivost. Když ale propadneme barvám, dlátu, hlíně či dalšímu materiálu, otevírá se zapomenutý svět bez hranic. Rozvíjení tvořivosti znamená také rozvíjet schopnost vytvářet nové hodnoty a nálezat nové cesty a řešení.

Na našich kurzech nabízíme programy, které kreativitu výrazně podporují, boříme bariéry a vytváříme prostor pro nezvyklé nápady. Pracujeme se širokým spektrem materiálu (led, písek, hlína, barvy, kameny...)

IMPROVIZACE JAKO TEAMBUILDING


Image

Problémy, které budeme řešit za pár let, není možné ani předvídat, protože většina úkolů, na kterých budeme pracovat, se ještě ani neobjevily.

Jak se tedy připravit na něco, o čem zatím nevíme vůbec nic? Je to možné rozvojem improvizace, potažmo rozvojem spolupráce a kreativity.

Zimní teambuilding


Image

Akce konané ve sněhu a ledu. Sněžnice, tažní psi, polární záře...

Teambuilding na hradě


Image

Programy využívající jedinečnou kulisu historických hradů a zámků. Mávnutím proutku se ocitáte v hlubokém středověku, kolem jsou rytíři na koních, na popravišti kat, ale šašek se všemu směje a zve vás na nefalšovaný středověký hodokvas.

Náplň dne bude přizpůsobena požadavkům firmy, od konference, soutěžních disciplín až po marketingovou prezentaci. Doporučujeme tento  nezapomenutelný den strávený na hradě završit hostinou se zábavným programem.

Hrady, na kterých jsme v minulosti pořádali firemní akce, jsou např. Velhartice, Karlštejn, Lipnice nad Sázavou, Šternberk a další...

Teambuilding ve městě


Image

Poměrně nový fenomén v oblasti firemních kurzů. Zahrnujeme sem hry, které je možné realizovat právě ve městě a které mají svůj půvab v propojení s tamní atmosférou a historií.

Nové možnosti přináší využití mobilů, GPS a navigace v prostředí městské zástavby.

Příklady některých uváděných programů:

  • Mission Impossible
  • Hry s využitím technologií např. Wherigo
  • Závod dračích lodí na Vltavě
  • Husitský den v Táboře
  • Pražské podsvětí

Týmové putování


Image

Týmová putování jsou originálním programem Inspiry.

Cílem může být přechod hor, zdolání vrcholu, splutí řeky či plavba na širém moři. Můžete navštívit Afriku či Alpy, ale stejně dobře také Vysočinu či Krkonoše. Důležité v tomto případě není kam jdete, ale s kým, co se děje během cesty a jak se tato zkušenost reflektuje.

Program začíná sjednáním kontraktu mezi celou skupinou účastníků, jejímž členem je i lektor. Dále skupina stojí před řadou konkrétních situací (zajištění stravy, noclehu, trasy atd.). Jak si s nimi poradí? Není dané, kdo skupinu řídí, jak se má rozhodovat.

Během firemního putování vyvstanou mnohá témata, se po předchozí dohodě ve společných review reflektují.

FIREMNÍ EXPEDICE


Image

Tak jako kapitán je se svou posádkou na jedné lodi, i šéf  je spolu se svými zaměstnanci. Reálné zkušenosti z dobře připravené společné expedice mohou výrazně podpořit spolupráci a komunikaci v týmu.

Tyto akce většinou obsahují silný prvek dobrodružství, kdy skupina závisí sama na sobě. Nevymýšlíme  modelové situace, sama expedice a skupinová dynamika přinášejí situace podobné těm, které nastávají ve firmě při řešení úkolů. Přínosem kurzu je navíc možnost o nastalých problémech hovořit, a tak se naučit více o skutečném fungování celého týmu v náročných situacích.

Instruktoři mají velké cestovatelské zkušenosti, ale také leadershipu a znalosti firemního prostředí. Jejich úkolem je bezpečný průběh expedice  a vytvoření prostoru pro kvalitní zpětnou vazbu.

Firemní expedice se hodí zejména pro:

  • nově budované týmy
  • překonání skrytých i pojmenovaných problémů v týmech, které obměňují personální složení či nastavení
  • posílení vazeb mezi lidmi
  • fungující týmy, které je potřeba nově motivovat

Chemické pokusy


Image

Jde o sérii velmi překvapivých chemických workshopů, které si můžete skutečně sami vyzkoušet. Tento strhující program připravujeme spolu s experty chemie. Vrátíte se do studentských let a zažijete nečekané dobrodružství a nečekanou zábavu.

Dokážete přejít po hladině kapaliny? Chcete si vyzkoušet daktyloskopii? Překvapí vás oheň, který nespálí? Chcete okusit molekulární gastronomii? 

Leadership s koňmi


Image

Velmi sofistikovaný způsob rozvoje vůdčích schopností.  Své reálné vůdčí schopnosti si ověříte a budete je rozvíjet.

Kůň dobře rozpozná vaší schopnost vést, pokud budete rozhodní a dáte koni jasné pokyny a  řídit tak jeho pohyb, podřídí se vám a bude vás plně respektovat.

Stavba mostu


Image

Modelová studie týmové spolupráce.

Před týmem je rozložen materiál a plán na stavbu dřevěného vázaného mostu. Povoleným materiálem je pouze předložené dřevo a konopné provazy (ani jeden hřebík). Cílem je postavit funkční most v daném časovém limitu a uskutečnit slavnostní zátěžovou zkoušku mostu – např. přechod potoka.

Farmářský teambuilding


Image

Často se domníváme, jakým způsobem umíme jako tým jednat a když se dostaneme do situací, kteří farmáři nebo lidé na vesnicích běžně řeší, zjišťujeme, že jsou situace, které jsou pro nás překvapivě těžké.  

Stačí jen jednoduchý úkol – nahnat stádo 50 krav z jednoho okraje louky na druhý konec. Posekat seno a postavit snopy, abychom uchránili suchou slámu před deštěm…….

Dřevorubecký teambuilding – Timbersport


Image

Umíte pracovat se sekerou a pilou ? Dokázali byste bezpečně potácet strom ? Uměli byste pokácené stromy zpracovat dřevo ?

Teambuilding začíná ukázkou mistra světa v timbersportu a mohou následovat různé workshopy se dřevem a nebo skutečné kácení stromu s profesionály, kteří dbají o vaši naprostou bezpečnost.

Na závěr si můžete sestrojit dřevěné středověké praky a soutěžit v nejdelším odpalu…

Rybaření jako teambuilding


Image

Rybaření můžete pojmout jako relaxaci, ale také jako velmi náročný sport.

Firemní teambuilding s rybařením se může odehrávat u pronajatého rybníka, kde máte zaručený úlovek a vedle vlastního lovu se oddáte grilování ryb a pobytu ve volné přírodě. V případě zájmu je možné přizvat i profesionálního rybáře jakým je Jakub Vágner a poslechnout si, o čem je skutečné rybaření a natáčení příběhů o rybaření.

Pro opravdové fajnšmekry nabízíme potom i realizaci teambuildingu s rybařením na moři, nebo u řek a jezer v Norsku.

Speleotreking


Image

Teambuilding, kdy se vypravíme do hlubin země. Do veřejnosti nepřístupných jeskyní v podzemí Moravského krasu se vydáme se zkušenými profesionálními speleology v menších
skupinách.

Náročnost speleotrekingu je možné podle dohody zvolit a může tedy jít o jednoduchý výlet do podzemí, nebo o náročnější výpravu, jejíž součástí je slanění v podzemí, případně podzemní ferrata, či plazivka. Podzemní trek klade důraz na celou skupinu a rychlost a zdolávání jednotlivých úskalí musí být dáno schopnostmi nejslabšího účastníka.

Společně nahlédneme do světa ve tmě, kam se

běžný turista nikdy nedostane. Vyzkoušíme si na vlastní kůži, co znamená být speleologem. Jde o dobrodružství jiné kategorie.

PŘEŽITÍ


Image

Přežití v přírodě v sobě nese silný prvek dobrodružství, skupina se pohybuje v neznámém prostředí a jednotliví členové závisí jen sami na sobě. Společný prožitek neobyčejně urychluje navázání neformálních vztahů, pocit sounáležitosti a rychle vytváří přirozené vazby v týmu. Projevují se silné i slabé stránky jednotlivých členů a upevňují se jejich týmové role.

Nevymýšlíme žádné modelové situace. Vytvořit bezpečné místo k přespání, lov nebo příprava jídla, orintace v terénu, hledání vody atd. samo přináší často náročné situace, které musí skupina zvládnout.

Instruktoři, kteří vedou tyto kurzy a expedice, mají psychologické vzdělání a zároveň velké zkušenosti v oblasti vedení těchto aktivit. Jejich úkolem je zajištění bezpečného prostředí (jak fyzického, tak psychického) a také yytvořit prostor pro kvalitní zpětnou vazbu.

Mám zájem, kontaktujte mě

Sdílet: