STRATEGICKÝ TÝMOVÝ WORKSHOP

Workshop pracuje s týmem jako jedním celkem a díky tomu  posiluje týmovou sounáležitost, motivaci a engagement jeho  členů i jejich vztahy.

Díky profesionálnímu vedení zkušeného facilitátora a kouče, který dohlíží na rovnoměrné zapojení členů, efektivitu i směřování k předem dohodnutým cílům, získá teamleader jedinečný čas i prostor soustředit se plně na obsah a participovat na workshopu jako každý jiný člen týmu.

Zapojení všech členů týmu do řešení důležitých strategických otázek znásobuje míru osobní zodpovědnosti za rozhodnutí, stanovené cíle i loajalitu vůči společnosti jako celku.

Konkrétní cíle workshopu jsou vždy detailně konzultovány se zadavatelem a odvíjí se od konkrétní situace týmu a jeho potřeb do budoucna. Obvykle je jeho součástí:

  • profesionální debriefing uplynulého období
  • tvorba společné vize týmu do budoucna
  • prioritizace úkolů na nadcházejícího období
  • zapracování nutných změn + zefektivnění procesů
  • vzájemná zpětná vazba mezi jednotlivými členy týmu

Co získáte?

 • společná vize týmu
 • rozpoznání priorit
 • vzájemná zpětná vazba
Sdílet: